Tên sản phẩm:

Cây Trạng Nguyên - Chậu sứ trắng - 2000238

Giá:
190.000

Mô tả

Tên khoa học: Euphorbia pulcherrima


Số lượng:   

Thông tin chi tiết