• Hiển thị
Dĩa Sứ Nhỏ
Tạm hết hàng

Kích thước: 15cm Màu sắc: Trắng

Chậu Sứ Cao Hoa Viền
Tạm hết hàng

Kích thước: 48,5x40cm Màu sắc: Trắng

Chậu Sứ Cao Chiếc Lá
Tạm hết hàng

Kích thước: 35x25cm Màu sắc: Trắng

Chậu Sứ Cao Hoạ Tiết
Tạm hết hàng

Kích thước: 48x43cm Màu sắc: Trắng

Chậu Đá Mài Giọt Nước
Tạm hết hàng

Kích thước: 50x32cm Màu sắc: Trắng

Chậu Xi Măng
Tạm hết hàng

Kích thước: 51x35cm Màu sắc: Vàng đồng

Chậu Bơm Lớn
Tạm hết hàng

Kích thước: 49x41cm Màu sắc: Trắng

Chậu Bơm Sọc Lớn
Tạm hết hàng

Kích thước: 51x44cm Màu sắc: Trắng

Chậu Khắc Men Trắng Đen
Tạm hết hàng

Kích thước: 45x40cm Màu sắc: Trắng

Chậu Tròn Sơn Màu
Tạm hết hàng

Kích thước: 27x41cm Màu sắc: Hồng

Chậu Sứ Cao Gợn Sóng
Tạm hết hàng

Kích thước: 50x46,5cm Màu sắc: Trắng

Chậu Treo
Tạm hết hàng

Kích thước: 20x10cm Màu sắc: Vàng