Tên sản phẩm:

Cây Trầu Bà Đột Biến (Tróc Bạc Trắng) - Chậu sứ - 1000503


Mô tả

1000503


Số lượng:   

Thông tin chi tiết