Tên sản phẩm:

Cây Đế Vương Sọc Tím - Chậu sứ - 1000501


Mô tả

1000501


Số lượng:   

Thông tin chi tiết